2 บริษัท ยื่นชิงสิทธิสำรวจผลิตปิโตรเลียม คาดได้ผู้ชนะก.พ.66

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยมีบริษัทสนใจยื่นขอสิทธิสำรวจแล… Continue reading 2 บริษัท ยื่นชิงสิทธิสำรวจผลิตปิโตรเลียม คาดได้ผู้ชนะก.พ.66