2 บริษัท ยื่นชิงสิทธิสำรวจผลิตปิโตรเลียม คาดได้ผู้ชนะก.พ.66

ข่าวเศษฐกิจวันนี้

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยมีบริษัทสนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 จำนวน 2 บริษัท คาดได้ผู้ชนะภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

 

ข่าวเศษฐกิจวันนี้

 

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ในการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/65 G2/35 และ G3/65 ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้บริษัทที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้จากทั่วโลก

โดยเปิดห้องศึกษาข้อมูล (Data Room) ให้บริษัทต่าง ๆ เข้าศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการยื่นขอสิทธิ พร้อมทั้งจัดประชุม The 24th Thailand Petroleum Bidding Round Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้งแนวทาง ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิ ในรูปแบบออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีบริษัทสนใจยื่นคำขอสิทธิทั้งสิ้น จำนวน 2 บริษัท